Nový web

Pro zpřehlednění a lepší informovanost o práci komise pasení byl vytvořen samostatný web.